Góry, wycieczka i omlet…

Góry, wycieczka i omlet…

Wczoraj ze znajomÄ… mojej mamy byliÅ›my na wycieczce w górach. ByÅ‚o naprawdÄ™ fajnie. Kiedy jechaliÅ›my tam tzn. do Suchej Beskidzkiej, natrafiliÅ›my na fajne znaki. Najpierw przejeÅ¥dÅ¥aliÅ›my obok stacji benzynowej Preem i byÅ‚y oznakowania do niej (co na niej jest itp.), gdy widzieliÅ›my znak dla drugiego pasa ruchu z tyÅ‚u (czyli od naszej strony) pisaÅ‚o szerokiej drogi, a niecaÅ‚e 10 metrów dalej byÅ‚ znak zwęťenie drogi ;-D. Dobra to nie wszystko. Potem gdy wjeÅ¥dÅ¥aliÅ›my do Bielska widziaÅ‚em naraz aÅ¥ 11 hipermarketów, nie napisz wam jakich bo nazw ich nie pamiÄ™tam. Później jechaliÅ›my dalej do Suchej B. (jak to byÅ‚o na oznakowaniu). Gdy jechaliÅ›my po tamie – moÅ›cie widzieliÅ›my Zalew Å»ywiecki. ChcieliÅ›my go widzieć z bliska, wiÄ™c postanowiliÅ›my pojechać na jeden z oÅ›rodków wokół niego (a byÅ‚y tam inne???). No i trafiliÅ›my do oÅ›rodka „Rumcajs” w którym odbywaÅ‚ siÄ™ wtedy zlot (a moÅ¥e zjazd) Garbusów. Garbusy byÅ‚y naprawdÄ™ Å›wietne, te ksztaÅ‚ty i kolory, jeden nawet byÅ‚ w wersji cabrio. Dobra, ale my chcieliÅ›my zalewu. No i nie dotarliÅ›my, bo ten caÅ‚y ******* oÅ›rodek byÅ‚ tak pogmatwany, Å¥e hej (po górolsku ;-D). Potem podjechaliÅ›my nad rzekÄ™ tuÅ¥ pod SuchÄ…. PokÄ…paliÅ›my siÄ™ w niej z 4-5 godzin, a potem juÅ¥ do Suchej Beskidzkiej. Tam widzieliÅ›my oryginalnÄ… karczmÄ™ „Rzym”, w której miaÅ‚ siÄ™ spotkać Twardowski z diabÅ‚em w sprawie cyrografu (chyba to znacie???). Potem zjedliÅ›my lody i jechaliÅ›my do domu. A po drodze jeszcze byÅ‚y wszystkie dreewniene mosty, bo po powodzi stwierdzili, Å¥e nie opÅ‚aca siÄ™ robi z betonu i asfaltu, gdyÅ¥ rzeki i tak je pozrywajÄ…. Później jechaliÅ›my przez miejscowość Las „Vegas”, jak dopisali tutejsi chÅ‚opcy. Potem widzieliÅ›my ekstra psa z drewna (olbrzym). Później duÅ¥ego baÅ‚wana z plastiku. Jeszcze dalej byÅ‚y zrobione takie grzyby giganty z korzeni drzew (jako nóťki) i z ??? jego główki, a na nich byÅ‚y drewniane gonty. A gdy do domu dojechaliÅ›my to mama zrobiÅ‚a pysznego omleta i na tym siÄ™ skoÅ„czyÅ‚o. :-) DÅ‚uga ta notka, co???

Have your say