Maj2006

Papieť

Cztery dni pielgrzymki, cztery dni nauki, cztery dni, waÅ¥ne dni i ogólna paranoja, polska paranoja. Nie rozumiem dziaÅ‚ania polskiego rzÄ…du. Po co w piÄ…tek byÅ‚o wolne w szkole (choć nie mam nic przeciwko temu), po co zakazali zakupu alkoholu tylko w piÄ…tek? Ja domyÅ›lam siÄ™, Å¥e w Warszawie to wieczna libacja i musieli to wszystko zatrzymać, ale mogli to zrobić w obrÄ™bie tego miasta, a jeÅ›li nie to mogli zakazać na caÅ‚e 4 dni… Bezsensu, a ponoć kaÅ¥dy bezsens ma sens. Hmm co tam dalej do tego PapieÅ¥a – zadziwia mnie to, iÅ¥ krytykuje film The Da Vinci Code (Kod[...]

Czytaj dalej »

Kominiarze

Chwytaj za guzik, gdy widzisz kominiarza i pomyÅ›l Å¥yczenie. A gdy widzisz dwóch? To czy speÅ‚niÄ… siÄ™ dwa Å¥yczenia (w orginale rzyczenia ;)? Czas pokaÅ¥e. Notki dziÅ› nie piszÄ™, piosenka wszystko wyraÅ¥a… Spotkanie jakich maÅ‚o na Å›rodku Å›wiata im zdarzyÅ‚o siÄ™ czy mogÅ‚o być inaczej i dÅ‚uÅ¥ej trwać choć o jeden sen Za późno juÅ¥ lub za wczeÅ›nie by z sobÄ… być ruszyÅ‚ pociÄ…g drzwi zamkniÄ™te sÄ… za nimi Å›wit W noc jak oka mgnienie raz na caÅ‚e Å¥ycie ktoÅ› wielkÄ… miÅ‚ość miaÅ‚ tam gdzie razem byli nie ma ich dlaczego wiÄ™c Ziemia krÄ™ci siÄ™ Rozstanie jakich wiele na zawsze[...]

Czytaj dalej »

Sakramenty

W niedzielÄ™ byÅ‚a pierwsza Komunia ŹwiÄ™ta mojej dalszej kuzynki, której to mój tato jest chrzestnym. W KoÅ›ciele MszÄ™ ŹwiÄ™tÄ… prowadziÅ‚y w wiÄ™kszoÅ›ci dzieci: czytaÅ‚y, Å›piewaÅ‚y, nawet kazanie byÅ‚o z ich udziaÅ‚em… Ale impreza to juÅ¥ 3 kg wiÄ™cej . W poniedziaÅ‚ek byÅ‚o moje i 66 innych ludzi Bierzmowanie. Tu juÅ¥ z MszÄ… ŹwiÄ™tÄ… z naszym udziaÅ‚em byÅ‚o ciuta gorzej. Ja zwaliÅ‚em czytanie, ale to nie moja wina, bo ksiÄ…dz wikary daÅ‚ mi wczeÅ›niej zÅ‚e czytanie. Choć to jak ja wypadÅ‚em to nie byÅ‚a poraÅ¥ka – dziewczyny z 3b – Å›piewajÄ…c psalm odwaliÅ‚y niezÅ‚y numer, zaczęły siÄ™ Å›miać. Reszta potoczyÅ‚a siÄ™[...]

Czytaj dalej »

Dwulicowość, kÅ‚amstwo i inne ustrojstwa wypÅ‚ywajÄ…ce z pewnych ludzi doprowadzajÄ… mnie do szaÅ‚u. W pewnej chwili w mojej gÅ‚owie pojawiÅ‚ siÄ™ cudowny pomysÅ‚, aby siÄ™ „odwdziÄ™czyć”, ale nie miaÅ‚em – nadal nie mam – sumienia wziąść tego na siebie, wiÄ™c przeprowadziÅ‚em ankietÄ™ wÅ›ród znajomych na gg. Wynik 16:4 za tym aby zgnoić pewnÄ… osobÄ™, ale… jest pewno ale, bardzo waÅ¥ne ale. Mianowicie nie liczy siÄ™ wynik, ale moje zdanie. JednÄ… osobÄ… z tej 4 jestem ja, drugÄ… pewna pacyfistka, a kolejne 2 to dwie cudowne dziewczyny. PozostaÅ‚e 80% osób bez zawahania opowiedziaÅ‚o siÄ™ za tym, aby zgnoić tÄ… osobÄ™. TrochÄ™[...]

Czytaj dalej »

To chyba bÄ™dzie najbardziej osobista notka jakÄ… kiedykolwiek napisaÅ‚em, choć nie wiem jak bardzo osbista to jednak muszÄ™ to w koÅ„cu z siebie wyksztusić i niech wie to caÅ‚y Å›wiat, bo to co siÄ™ dzieje wokół mnie skÅ‚ania mnie do takiego, a nie innego myÅ›lenia i dziaÅ‚ania. W ostatnim czasie duÅ¥o rzeczy zmaÅ›ciÅ‚em w swoim Å¥yciu i to takich bardzo przytÅ‚aczajÄ…cych, które wprowadzajÄ… mnie w taki a nie inny humor. Po pierwsze zniszczyÅ‚em, choć nie to zbyt brutalne sÅ‚owo, wÅ‚aÅ›ciwie to „zakoÅ„czyÅ‚em” pewnÄ… znajomość z osobÄ…, która miaÅ‚a nieziemskie wpÅ‚yw na moje, ostatnim czasem pesymistyczne Å¥ycie. WprowadziÅ‚a mnóstwo radoÅ›ci i[...]

Czytaj dalej »

Homo? Bi?

Wczoraj byÅ‚ naprawdÄ™ Å›wietny dzieÅ„. JuÅ¥ sam nawet nie pamiÄ™tam, kiedy ostatni raz tak dobrze bawiÅ‚em siÄ™ z kumplami. Dzionek wÅ‚aÅ›ciwie zaczÄ…Å‚ siÄ™ po 12. Najpierw wraz z Kurpanem i Bóbrem wybraliÅ›my siÄ™ na zakupy. SÅ‚onecznik, jakieÅ› czipsy i idziemy dalej, koÅ‚o bramy przy enegolu drapnÄ…Å‚ nas BibuÅ‚ i wróciliÅ›my siÄ™ z nim po kapustÄ™, a potem w koÅ„cu dotarliÅ›my na molo, gdzie mÄ™czyÅ‚y nas jakieÅ› psychopatyczne dzieciaki. Po jakimÅ› czasie wróciliÅ›my przed mój blok, gdzie mieliÅ›my ubaw z 3 psów homoseksualistów A myÅ›laÅ‚em, Å¥e tylko dziewczyny majÄ… skÅ‚onnoÅ›ci homoseksualne… Po jakimÅ› czasie wszyscy pozmywali siÄ™ na obiad, a potem[...]

Czytaj dalej »

KontynuujÄ…c myÅ›l z ostatniej notki chciaÅ‚bym napisać, Å¥e przez te maÅ‚e znaki dostrzegam teÅ¥ parÄ™ innych, bardzo zabawnych rzeczy. Mianowicie wszystko co nas otacza jest dzieÅ‚em naszej miÅ‚oÅ›ci do Å¥ycia, ale pozostawiliÅ›my w tym wszystkim kilka takich dupereli, które chyba do koÅ„ca Å¥ycia bÄ™dÄ… mnie Å›mieszyć. Wiem, Å¥e nie powinno siÄ™ czytać cudzych sms’ów, ale jakoÅ› nie mogÅ‚em siÄ™ powstrzymać. Ja rozumiem, Å¥e to intymna sprawa tak samo jak listy kiedyÅ› tak dziÅ› te przeklÄ™te sms’y. ZacznÄ™ od wytÅ‚umaczenia siebie dlaczego to zrobiÅ‚em, bo pewne osoby później obsmarujÄ… mnie na caÅ‚ego. Na komie od tygodnia nie mam kasy, wiÄ™c musiaÅ‚em[...]

Czytaj dalej »