Kwiecień2006

Pragnienie modlitwy

Chyba w moim Å¥yciu coÅ› drgnęło… Bóg przez maluteÅ„kie znaki pokazuje mi jak mam Å¥yć, bo wczoraj chyba po raz drugi w moim Å¥yciu zapragnÄ…Å‚em siÄ™ pomodlić. W moim dotchczasowym Å¥yciu modlitwa byÅ‚a czymÅ› oklepanym – codzienne Ojcze Nasz, ZdrowaÅ› Mario i Aniele BoÅ¥e nie dawaÅ‚y za duÅ¥o. Dopiero jakiÅ› rok temu zaczÄ…Å‚em siÄ™ modlić inaczej codzienne proÅ›by o maÅ‚e rzeczy i podziÄ™kowania za te duÅ¥e, sprawiÅ‚y naprawdÄ™ cuda. Choć wszystko to co otrzymaÅ‚em w tym czasie zdÄ…Å¥yÅ‚em juÅ¥ spisać na straty, to jednak widzÄ™, Å¥e powolutku przez te maciupeÅ„kie rzeczy moje Å¥ycie wraca do dawnego, spokojnego i co najwaÅ¥niejsze[...]

Czytaj dalej »

PiÄ…tek, kochany dzionek… Koniec i poczÄ…tek tygodnia W szkole nic szczególnego, po egzaminach w szkole pustki, w kaÅ¥dej klasie po kilka osób. Sam nie wiem po co przyszedÅ‚em, ale to przez naszego wychowawce, bo powiedziaÅ‚, Å¥e ma przyjść parÄ™ osóbdo czytania audycji przez radiowÄ™zeÅ‚ z okazji 3 Maja. No i byÅ‚a jazda, bo nasz kochany pan Janiaczyk wymyÅ›liÅ‚ konkurs niespodziankÄ™, w której trzeba byÅ‚o odpowiedzieć na 3 pytania z audycji. No oczywiÅ›cie za mojÄ… i paroma innymi osobami sprawÄ… na przerwie pół budy miaÅ‚o odpowiedzi i juÅ¥ na samym poczÄ…tku naszej gadaniny do „studia” (jak ktoÅ› zacnie nazwaÅ‚ kamerlik z[...]

Czytaj dalej »

Oszukany

Jak to w Å¥yciu jest, Å¥e z dnia na dzieÅ„ wszystko zmienia siÄ™ w nim o 180 stopni. Poznajemy kogoÅ› nowego, dowiadujemy siÄ™ o tym kimÅ› paru fajnych rzeczy i jesteÅ›my tÄ… osobÄ… zachwyceni… Źlepo zapatrzeni. A o osobach, które gdzieÅ› tam z boku sobie stojÄ… i sÄ… blisko nas, starajÄ… siÄ™ o nasze wzglÄ™dy nagle zapominamy… Krótko mówiÄ…c olewamy je. Wiem, Å¥e to przykre, ale w Å¥yciu czÄ™sto siÄ™ tak dzieje. I nic na to nie poradzimy. ZdaÅ¥yÅ‚o mi siÄ™ być juÅ¥ tÄ… osobÄ… Å›lepÄ… na innych i bardzo tego Å¥aÅ‚ujÄ™, bo straciÅ‚em cennÄ… znajomość. A teraz jestem tÄ…[...]

Czytaj dalej »

Gapa

Słonko na dworze przygrzewa, powolutku zaczyna skwarzyć skórę. Drzewa, krzewy, trawa i inne zielska stają się soczyście zielone. Jednym słowem wokół staje się cudownie, podkreślam wokół, gdyť mój nastrój wewnętrzny nie jest tak dobry. Ni z tego ni z owego pewne drobne, nawet dla niektórych osób niezauwaťalne rzeczy sprawiają, ťe moje samopoczucie nie jest takie jak o tej porze roku powinno być. Duchem chyba zostałem gdzieś w środku zimy, smutny i pogrąťony w własnym małym matriksie. W sumie to nie za bardzo wiem czego mi brakuje. Moťe potrzebuję tylko wsparcia od kogoś bliskiego, ale kogo? Kaťdego dnia mija mnie moje[...]

Czytaj dalej »

Nie ma to jak koniec tygodnia – dzieÅ„ cudowny, ale jakoÅ› dzisiaj same zÅ‚e nowiny (o których nie co później). Rano za nim wyszedÅ‚em do szkoÅ‚y prasowaÅ‚em sobie koszulÄ™ – chyba z 15 minut – jakoÅ› nie mam do tego talentu. No i w ten o to sposób ledwo zdÄ…Å¥yÅ‚em na lekcje, a pierwszÄ… lekcjÄ… byÅ‚a biologia… dobrze, Å¥e babka z kimÅ› siÄ™ zagadaÅ‚a, bo byÅ‚oby ze mnÄ… krucho. W szkole byÅ‚ dziÅ› „DzieÅ„ okularów przeciw sÅ‚onecznych” – kto byÅ‚ ten byÅ‚ w brylach, ale jakoÅ› licho. Z roku na rok co raz wiÄ™ksze drÄ™twiaki u nas w szkole. Potem[...]

Czytaj dalej »