Krótko o uczuciach…

Krótko o uczuciach…

Samotność to gorsze uczucie od tego jakie odczuwa papuga siesiÄ…dza w klatce, rybka w akwarium czy pies w budzie, bo przecieÅ¥ nimi obiekujemy siÄ™ my ludzie, ale nie wszycy ludzie majÄ… tyle szczęścia, aby mieć wÅ‚asnego opiekuna. Na szczęście niby trzeba zasÅ‚uÅ¥yć, ale jeÅ¥eli czÅ‚owiek jest za dobry moÅ¥e siÄ™ to odwrócić w zÅ‚Ä… stronÄ™ i chcÄ…c nie chcÄ…c źle siÄ™ skoÅ„czy. Za piÄ™kny uÅ›miech czy oczy nie warto juÅ¥ nic robić, bo i tak z tego nic nigdy siÄ™ nie ma i raczej nie bÄ™dzie miaÅ‚o, bo niby jak? To, Å¥e komuÅ› coÅ› zrobie na za pieniÄ…dze nie daje satysfakcji, Å¥e ktoÅ› dziÄ™ki mnie ma jakieÅ› maÅ‚e szczęście daje poÅ‚owicznÄ… satysfakcje, szukanie speÅ‚nienia w nauce nie jest dobre, bo i tak wiÄ™kszość z tego co teraz siÄ™ nauczymy gdzies tam umknie. Baaa… Niby co to wszystko ma wspólnego z miÅ‚oÅ›ciÄ…, a no ma, bo jak jak nie z miÅ‚oÅ›ci mamy satysfakcjÄ™ i ogrom szczęścia, choć zdaÅ¥ajÄ… siÄ™ maÅ‚e smutki, to szybko znikajÄ… i dalej jesteÅ›my radoÅ›ni. Niby takie proste, a tak o to trudno. CzÄ™sto pewne osoby utykajÄ… (dziwne sformuÅ‚owanie) nam w pamiÄ™ci, mimo Å¥e ich nie znamy, czÄ™sto chcemy je poznać, ale brak odwagi, pomytsÅ‚u jak zacząć… Internet to takie medium w którym siÄ™ drugiej osoby nie widzi, a co za tym idzie dochodzimy do wniosku, Å¥e nie boimy siÄ™ spotkać z tÄ… drugÄ… osobÄ…, tylko jak zareaguje, o uczucia chodzi… Niby sÄ… kamerki, mikrofony, ale nie moÅ¥na tego brać serio, bo internet to wieczne udawanie kogoÅ› innego, uciekanie od uczuć, a przecieÅ¥ o to w Å¥yciu chodzi, o dÄ…Å¥enie do uczuć, piÄ™knych uczuć… Nie bójmy siÄ™ stawiać czoÅ‚a uczuciom innych, a tym bardziej swoich wyjdźmy im na przeciw, bo nigdy nie moÅ¥e być gorzej, moÅ¥e być tylko lepeiej. PiszÄ…c to dochodzÄ™ do wniosku, Å¥e widzÄ™ za duÅ¥o problemów w Å¥yciu, a przecieÅ¥ ono nie jest takie trudne, bo tak naprawde pozory mylÄ…, a waÅ¥ne jest to co siedzi w Å›rodku. Osoba uÅ›miechajÄ…ca siÄ™ czÄ™sto moÅ¥e być smutna, pamiÄ™tajcie o tym, nie lekcewaÅ¥cie drugiego czÅ‚owieka i okazujcie to co czujecie naprawdÄ™, bo poudawać to moÅ¥na sobie tylko wirtualnie…

Have your say