Refleksja co do bloga…

Refleksja co do bloga…

Nikt nie mówiÅ‚, Å¥e picie coli (a moÅ¥e koli??) i poÅ¥eranie tonami czipsów (a moÅ¥e chipsów??) jest dobre (nie no jest dobre), czy zdrowe (tony kalorii, ludzie sadeÅ‚ko przybywa), ale w naszej (nie)ludzkiej naturze juÅ¥ jest tak, Å¥e w wiÄ™kszoÅ›ci rzeczy, które robimy nie zastanawiamy siÄ™ nad konsekwencjami, mimo Å¥e wiemy czym to grozi. Tak teÅ¥ jest ze mnÄ…. Dobrze wiedziaÅ‚em, Å¥e gdy zrobiÄ™ tego bloga wielu ludzi mnie pozna takim jakim siebie pisze, pozna mnie po imieniu i nazwisku, wiem Å¥e wielu ludzi tak robi, ale i tak chyba nikomu z was czytajÄ…cych czasami tego Å›miertelnie nudnego bloga, chyba nie pomyÅ›laÅ‚o o tym, Å¥eby dziÄ™ki udostÄ™pnionym tu danym wysyÅ‚ać mi na chatÄ™ dziwki, ale jednak ktoÅ› byÅ‚ tak genialny i „pogroziÅ‚” mi w taki, a nie inny sposób. Nie myÅ›lcie, Å¥e piszÄ…c to okazujÄ™ mój lÄ™k, bo tak nie jest, lecz chcÄ™ uÅ›wiadomić ludziom, Å¥e w tym Å›wiecie internet to maÅ‚e zagroÅ¥enie, choć moÅ¥na go wykorzystać do niecnych celów to jednak nikt nikomu źle nie Å¥yczy w tej wielkiej rodzinie „surferów” internetowych. To taka moja maÅ‚a refleksja, bo czÅ‚owiek wypisujÄ…c o cudzej gÅ‚upocie nie raz w tym samym czasie robi inne gÅ‚upstwo, którego moÅ¥e poÅ¥aÅ‚ować, choć mógÅ‚ postÄ…pić inaczej, aczkolwiek tego nie zrobiÅ‚. W sumie to ja teÅ¥ robie w Å¥yciu nie takie gÅ‚upoty, na pewno nie jeden raz w Å¥yciu siÄ™ potknÄ™, lecz chcÄ™, aby inni coÅ› stÄ…d wynieÅ›li, bo nie robiÄ™ tego bloga tylko dla siebie, ale głównie dla was, dla czytelników, aby uczÄ…c siÄ™ na cudzych bÅ‚Ä™dach potrafiliÅ›cie nauczyć siÄ™ czegoÅ› w Å¥yciu. Amen. Takim teÅ¥ sÅ‚owem koÅ„czy siÄ™ kaÅ¥da Msza Źw., kaÅ¥da modlitwa, a chciaÅ‚bym teÅ¥ czasami pomodlić siÄ™ za was szarych, anonimowych czytelników, abyÅ›cie przez Å¥ycie szli prostÄ… drogÄ……

Have your say