3 dni z ťycia wariata…

3 dni z ťycia wariata…

Å»ycie jest szalone. Chyba kaÅ¥dy o tym wie. Ale takich przekrÄ™tów jak u nas w klasie to maÅ‚o gdzie siÄ™ dzieje. ZacznÄ™ od poniedziaÅ‚ku, bo wtedy ta menda MichaÅ›ka sobie spodnie rozerwaÅ‚a i przez caÅ‚y dzieÅ„ z dziurÄ… na poÅ›ladku (chyba, bo siÄ™ nie przyglÄ…daÅ‚em ;-) Å‚aziÅ‚a, a nastÄ™pnego dnia we wtorek rachunki tak jakby siÄ™ wyrównaÅ‚y, bo na polskim Ania mnie kredÄ… wysmarowaÅ‚a i caÅ‚y siwy byÅ‚em. No, a dziÅ› to do IMax’u jechaliÅ›my na MaÅ‚ych Agentów 3D. DostaliÅ›my tam takie bajeraste okularki i oglÄ…daliÅ›my film. Po seansie tak mnie oczy bolaÅ‚y, Å¥e szkoda mówić. Gdy przyjechaliÅ›my to wszyscy rozeszli siÄ™ do domu. Gdy przyszedÅ‚em zjadÅ‚em obiad, poszedÅ‚em oglÄ…dać tivizora, potem do sklepu po chlebek poszedÅ‚em i znów pytaÅ‚em siÄ™ o Virusa_, ale go nie byÅ‚o. Normalnie zaÅ‚amania moÅ¥na dostać. Za chwilÄ™ idÄ™ do koÅ›cioÅ‚a na rekolekcje…

Have your say